התנחלויות ומאחזים

פרקטיקות של השתלטות על אדמות בגדה המערבית

המציאות המשפטית של הכיבוש