התנחלויות ומאחזים

מכיבוש לסיפוח: ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית

המציאות המשפטית של הכיבוש