התנחלויות ומאחזים

יש דין וראש מועצת א-סוויה לבג"ץ: יש להעמיד לדין את זאב חבר וראשי רחלים בעבר

המציאות המשפטית של הכיבוש