התנחלויות ומאחזים

בג"ץ הורה על הריסת 17 מבנים במאחז הבלתי מורשה תפוח מערב

המציאות המשפטית של הכיבוש